Stichting

De Brabantse Hoeders

‘De Brabantse Hoeders’ heeft als rechtsvorm de stichting. Deze is opgericht op 4 juli 2011. In principe maken de laureaten van de Brabant Bokaal deel uit van de stichting, waarbij uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester als dagelijks bestuur fungeert.

Bestuur Stichting De Brabantse Hoeders

Voorzitter

Paul Spapens, Moergestel
 

Secretaris

Jac. Biemans, ’s-Hertogenbosch

Penningmeester

Bert van Leijsen, Geldrop
 

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid, daar het om een vrijwilligersorganisatie gaat. 

Stichting De Brabantse Hoeders is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

KvK nummer

53081595

RSIN nummer

850738131

Contact:

Stichting de Brabantse Hoeders

Aartshertogenlaan 119,

5212 CD ’s-HERTOGENBOSCH

E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling
Stichting De Brabantse Hoeders organiseert elk jaar een cultureel project. Dit project moet vernieuwend zijn en Brabant-breed. Aan de realisatie doen in principe alle Hoeders mee. Ideeën voor de projecten worden door de Hoeders aangedragen. In gezamenlijkheid wordt een project gekozen. Bij de realisatie stellen de Hoeders hun kennis en netwerk ter beschikking. Deelname aan de uitvoering van de projecten is altijd gestoeld op vrijwilligerswerk.    

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (2015-2017)

De Brabantse Hoeders zijn vrouwen en mannen die zijn onderscheiden met de Brabant Bokaal. Deze onderscheiding wordt jaarlijks door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant toegekend aan vrouwen en mannen die zich langjarig vrijwillig hebben ingezet voor de cultuur en de natuur van Brabant.

 

De laureaten hebben zich verenigd in de Brabantse Hoeders. Jaarlijks organiseren deze Hoeders in gezamenlijkheid een cultureel project dat aan twee voorwaarden moet voldoen: het moet vernieuwend zijn en Brabant-breed. Voor de realisatie van deze projecten zetten de Hoeders hun kennis en netwerk in. De Hoeders verlenen hun medewerking als vrijwilliger. Door deze opzet zijn grote projecten mogelijk tegen een relatief lage investering.

 

De Hoeders dragen zelf ideeën aan voor een project. Uit de ingediende voorstellen wordt jaarlijks een project gekozen, dat dan in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd. Door de zeer verschillende achtergronden van de vrouwen en mannen zijn de reeds gerealiseerde projecten eveneens zeer uiteenlopend van aard geweest. Deze typische eigenheid blijft voor de toekomst onveranderd.

 

Onder meer hierin schuilt de grote kracht van de Hoeders-projecten, die verfrissend zijn en zich uitstekend lenen voor het bedrijven van public relations. Dit is belangrijk voor het denken en doen van de Hoeders. Door middel van hun projecten willen ze laten zien dat door samenwerking heel erg veel mogelijk is. Zeker als een andere grondslag van de projecten respect voor elkaars eigenheid is. Een voor de Hoeders kenmerkend project in deze had dan ook betrekking op de cultuur die immigranten meebrengen.

 

Het benadrukken van de positieve waarden van samenwerking is niet alleen in het huidig tijdgewricht van belang, het is tevens van oudsher een basis onder de Brabantse samenleving. Juist cultuur en natuur, de basis onder alle projecten, leent zich uitstekend om alle lagen van de samenleving te bereiken. Cultuur en natuur spreken iedereen aan, zeker als daar op een vernieuwende manier mee wordt gewerkt. En zeker als duidelijk wordt gemaakt dat dit gebeurt door vrijwilligers – er zijn dus geen persoonlijke belangen, alleen de idealen van de groep zijn richtinggevend.

 

Behalve het op eigen kracht ontwikkelen van cultuur- en natuurprojecten proberen de Hoeders ook zoveel mogelijk zelf de benodigde financiën bij elkaar te brengen. In dat kader is een sponsorproject ontwikkeld met de titel ‘Hoeders van de Hoeders’. Voor een bedrag van 500 euro krijgt men deze titel en ontvangt men een porseleinen kruik als teken van het lidmaatschap.

 

Door de Hoeders zijn de volgende projecten gerealiseerd:    

Vertalen van liedjes van Jacques Brel in de verschillende Brabantse dialecten. Hiervan is een cd uitgebracht en is een concertreeks door Brabant georganiseerd.

Door middel van een tentoonstelling en een boek is aandacht besteed aan de cultuur van immigranten in Brabant. De tentoonstelling is in de acht grootste plaatsen te zien geweest.

Door middel van een tentoonstelling en ene boek is aandacht besteed aan de cultuur van Brabantse streekproducten.

De Brabantse vlag diende als inspiratie voor een gelijknamig project met veel verschillende onderdelen, variërend van een Brabantse vlag uitgevoerd door middel van planten, een kledinglijn die als expositie door de provincie heeft getrokken en de introductie van een Brabantse munt. Deze is gemaakt door mensen met een beperking. Deze zelfde mensen maakten de voorwerpen op een tentoonstelling van keramiek geïnspireerd op de Brabantse vlag.

 

Dit thema loopt nog door tot in 2016. In juli van dit jaar wordt het historisch raadhuis van Oisterwijk ingepakt in de Brabantse vlag. Ter gelegenheid daarvan wordt een drie weken durende manifestatie van de Brabantse cultuur gehouden.

 

Het project voor 2016 heeft als titel ‘Brabant Suite’. Dit is een wedstrijd voor drie nieuwe composities over Brabant. De composities worden uitgevoerd in drie muziekstijlen: groot orkest/harmonieorkest; jazz/bigband en pop in al zijn uitingsvormen. De composities worden eind 2016 overal in Brabant uitgevoerd.

 

Het project voor 2017 is een grote culturele optocht in Breda. Tijdens deze optocht in de zomermaanden wordt alles wat ‘lopende’ cultuur is gepresenteerd. De basis van dit project wordt momenteel ontwikkeld.

 

’s-Hertogenbosch, 7 februari 2016.