Stichting

De Brabantse Hoeders

logocultuurfondsHet Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland - op grote en kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiele bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kunnen wij jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen. Dat maakt ons, met een landelijk fonds en twaalf provinciale afdelingen, een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kans. Zie www.cultuurfonds.nl.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant stelt jaarlijks € 10.000 ter beschikking om de Hoeders van de Brabant Bokaal in staat te stellen een cultureel project uit te voeren. De projecten kunnen overal in de provincie worden opgezet. Het is een interessante kans om het Prins Bernhard Cultuurfonds in de provincie meer bekendheid te geven. Van belang is verder dat door middel van de Hoeder-projecten nieuwe netwerken ontstaan en nieuwe vormen van samenwerking omdat de projecten zeer verschillend kunnen zijn, net als de achtergronden van de winnaars van de Brabant Bokaal.

De bokaal en de speld worden gemaakt door Eelco Veenman, zilversmid uit 's-Hertogenbosch.