Stichting

De Brabantse Hoeders

Rob de Vrind

Rob de Vrind uit Rosrnalen is een man van tomeloze inzet. Als vrijwillige stadsbioloog kent hij stad en ommelanden als zijn broekzak, schrijft erover en weet anderen zo te bezielen dat zij in zijn voetsporen treden. Vanuit zijn liefde voor het landschap is hij gestuit op de 'Linie van Frederik Hendrik', de belegeringswal die de prins in 1629 rond 's-Hertogenbosch sloeg. Met evenveel geestdrift als waarmee hij zich inzet voor natuurbehoud, werkt hij nu aan het herstel van deze Linie.