Stichting

De Brabantse Hoeders

Peter-Louis Vrijdag

Peter-Louis Vrijdag uit Valkenswaard stamt uit een drukkersgeslacht. Toen hij in de archieven van de drukkerij dook, stuitte hij op etiketten uit de jaren twintig van de vorige eeuw die met steendruk waren gemaakt. Sindsdien is hij gefascineerd door de kunststukjes die de handlithografen uit die tijd maakten. Hij begon te verzamelen en op zeker moment begon dat ruimtelijk uit de hand te lopen. Zo ontstond het idee voor het Nederlands Steendrukmuseum waarvan hij de initiatiefnemer is. In dit museum laat hij aan een breed publiek het internationale karakter en de schoonheid