Stichting

De Brabantse Hoeders

Jacques Rovers (Breda)

heeft de Brabant Bokaal in 2021 ontvangen voor zijn grote bijdrage aan het in kaart brengen van de ontwikkeling van de flora en vegetatie in de regio West-Brabant en zijn inspirerende overdracht van deze kennis.