Stichting

De Brabantse Hoeders

Harry Verhoeven

Harry Verhoeven uit Bergeijk leeft letterlijk van de verwondering van het maken. Iets maken vormt je. Door te creëren is het mogelijk je aan je omgeving te ontworstelen. Met zijn initiatief het *techniekHuys in Veldhoven ging voor hem een diepgevoelde wens in vervulling: jongens en meisjes een ambacht laten leren op mbo-/hbo-niveau. Ambacht en kunst liggen voor hem op één lijn. Daarin spelen het

goddelijke en het mysterie altijd een grote rol. Dat laat Harry als kunstenaar zien in zijn serie 'Brabantse iconen', panelen die zonder het te hoeven begrijpen diepe gevoelens kunnen oproepen. Zoals hij zelf als klein jongetje zonder Latijn te verstaan werd geraakt door kerkelijke rituelen.