Stichting

De Brabantse Hoeders

Aat Rietveld

Aat Rietveld uit Breda leerde al vroeg dat de bij geen bij- maar hoofdzaak is voor de bestuiving van gewassen. Ook ontdekte hij dat de bij essentieel voor de biodiversiteit is. Onmiskenbaar levert hij al vele jaren structurele bijdragen aan natuurbehoud in het algemeen en de leefomgeving van de bij in het bijzonder. Zijn inspanningen hebben hem de bijnaam 'De bijenkoning van Breda' bezorgd. Een eervolle titel, die evenwel geen recht doet aan de reikwijdte en implicaties van zijn vrijwilligerswerk. Het is van grote betekenis voor onze provincie en ver daarbuiten. Hors concours, maar honingzoet en vermelding waard: Aat Rietveld heeft zich ook jarenlang ingespannen voor schuldhulpverlening en de strijd tegen onrecht en armoede.