Stichting

De Brabantse Hoeders

Puck Böhm

 

Puck Böhm verloor haar hart aan Willemstad

Puck Böhm (1947) kreeg de liefde voor het monumentale erfgoed in Willemstad van haar overleden eerste echtgenoot Floor van Welzenes. Pucks man was helemaal weg van het Arsenaal. Eind jaren zestig besloot hij het te kopen en te restaureren. Dat was het begin van een speciale band met Willemstad. Na de dood van haar echtgenoot in 1985 zette Puck Böhm hun gezamenlijke werk alleen voort. Dankzij haar inzet heeft Willemstad niet alleen fraai gerestaureerde monumenten, maar ook monumenten die voor de gemeenschap een grote meerwaarde vervullen.

“Het Arsenaal in Willemstad is in 1793 gebouwd door prins Willem V van Oranje en de Raad van State. Nadat de vestingstatus van Willemstad in 1926 was opgeheven, bleef het Arsenaal nog in gebruik voor de opslag van militaire goederen. Langzamerhand raakte het steeds verder in verval. Mijn man – Floor van Welzenes – en ik verbleven regelmatig in de haven van Willemstad en zagen het Arsenaal aan de kade steeds verder wegkwijnen. Floor vond het een schitterend gebouw, met name de constructie en het houtwerk. Ik zag er in het begin alleen maar troep in. Hij besloot het verwaarloosde gebouw van de Domeinen te kopen en liet het heel precies en vakkundig restaureren. En gaandeweg raakte ik ook helemaal in de ban van dit stoere gebouw. In 1973 is het gerestaureerde Arsenaal feestelijk in gebruik genomen.”

Culturele activiteiten “Het Arsenaal wordt beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten van de Willemstadse gemeenschap. Het nieuwjaarsconcert, de kunsttentoonstelling door De Zuidwester, ‘Creatief Willemstad’ van de heemkundekring, de kerstmarkt voor het onderhoud van de Koepelkerk en de bridgedag voor het goede doel zijn daarvan enkele voorbeelden. Ook vindt ieder jaar in het Arsenaal de herdenkingsdienst van de scheepsramp met de Rhenus plaats. Tijdens de Vestingsdagen Willemstad in 2004 was het gebouw beschikbaar voor de presentaties van de vestingsteden. Nel en Jaap Nieuwkoop-Bons fungeren al heel lang als bedrijfsleider en zij zorgen ervoor dat de bezoekers gastvrij worden ontvangen en dat alles piekfijn wordt ingericht en klaargezet. Uiteraard ben ik zelf altijd aanwezig als er activiteiten zijn.”

Oude raadhuis “In 2001 heb ik in een buitengewoon impulsieve bui het Oude Raadhuis met toren in Willemstad aangekocht. Na de gemeentelijke herindeling was dit raadhuis al een keer of drie verkocht. Telkens steeg de prijs, maar niemand deed er iets mee. Het verwaarloosde steeds verder. Op een dag liep ik met mijn dochter Perrette door het centrum en zag ik ineens dat er tussen de toren en het dak van het raadhuis struiken groeiden! Ik werd ‘out of the blue’ zó kwaad. Als een bliksemschicht. Nou is het klaar, dacht ik. Diezelfde avond belde ik Toos in ’t Veld, de oud-wethouder, en vroeg haar: ‘Het dondert in elkaar! Wat denk je ervan als ik het zou kopen?’ Zij vond dat natuurlijk een geweldig idee en ik ben weer naar Jan Herwig gestapt, de aannemer van Willemstad, om me te helpen met de restauratie. De eerste klus was karren vol duivenpoep en kadavers uit de ruimtes wegrijden. Drie jaar later was het enorme karwei gereed. Steentje voor steentje, voegje voor voegje zijn de gevels bewerkt. Alles met respect voor de historische kwaliteit van het monument. Alle stijlkenmerken zijn volledig in stand gehouden. De grootste aanpassing was een verbinding tussen toren en raadhuis. Ik vind het prachtig dat ook dit gebouw voor Willemstad bewaard is gebleven.”

Erfgoed behouden

“Dingen die belangrijk zijn voor de historie, daar moet je zuinig op zijn. Je moet ze niet in elkaar laten zakken. Naast het raadhuis en het Arsenaal heb ik nog enkele panden meer gekocht en gerestaureerd, maar dat hoeft allemaal niet in de publiciteit. Ik probeer de gebouwen zo goed mogelijk te onderhouden en het staat er nu weer voor jaren goed voor. Commercieel exploiteren doe ik niet. Ik doe dit omdat ik het leuk vind en omdat er zo veel verschillende mensen plezier van hebben. Ik ken in Willemstad heel veel mensen en wil graag iedereen aandacht geven. Hoewel ik in Rotterdam ben blijven wonen, ligt mijn hart hier in Willemstad.”