Stichting

De Brabantse Hoeders

Bert van Leijsen

 

 

Bert van Leijsen: altijd in touw voor een goed leefbaar, mooi en schoon Geldrop

Bert van Leijsen (1940) is een ‘gemeenschapsmens’ in hart en nieren. Een bescheiden man die door zijn rustige optreden en voorbeeld anderen inspireert en tegelijkertijd bergen verzet. Cultuur en erfgoed vindt hij belangrijk, getuige zijn eindeloze inspanningen voor Kasteel Geldrop, Weverijmuseum, Brigidakerk, Mei’se Mèrt, festival Geldrop-Mierlo cultureel, Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps, Catharina en Barbara Gilde en diverse exposities. Bert van Leijsen is een sociaal betrokken iemand. Je kunt altijd een beroep op hem doen en hij kan moeilijk ‘nee’ zeggen. Zo spant hij zich onder andere ook in voor de Vincentius Vereniging, de Zonnebloem, de derde wereld en voor verkeersveiligheid en milieu.

“Op m’n 55ste ging ik vervroegd met pensioen. Na 25 jaar directeur van Rabobank Geldrop, was daar de fusie met Heeze-Leende-Sterksel. Ik wilde m’n tijd goed invullen. Achter de geraniums zitten was voor mij geen optie. Ik ben ook geen vakantieganger, dus verzeilde ik al snel in de lokale politiek, eerst als gemeenteraadslid (vanaf 1998) en korte tijd zelfs als wethouder financiën, sociale zaken en milieu.”

Weverijmuseum “Ik heb altijd graag met mensen omgegaan. Mijn vader was actief in de gemeenschap en dat heb ik van hem meegekregen. Ook de bank stimuleerde de medewerkers altijd om maatschappelijk actief te zijn.

Zo werd ik in 1985 gevraagd om penning-meester te worden van het Weverijmuseum in Geldrop. Ik vond het belangrijk dat dit museum tot stand kwam. Textiel was dé industrie in Geldrop. In de hoogtijdagen vonden zo´n honderd inwoners emplooi in een van de vele fabrieken. Het museum zit in een markant, gerestaureerd fabrieksgebouw bij de Kleine Dommel, de voormalige wollenstoffenfabriek Van den Heuvel en Zn. Vrijwilligers – veelal oud-textielwerknemers – vertellen in het museum over de werkomstandigheden en demonstreren de machines. Het is een levend museum. Op de machines worden damast en linnen souvenirs geweven die in het museum worden verkocht.

Sinds twee jaar ben ik voorzitter van de stichting Vrienden van het Weverijmuseum Geldrop. Met die stichting proberen we de financiële situatie van het museum te verbeteren.”

Kasteel Geldrop “Van 1996 tot aan mijn wethouderschap in 2002 was ik secretaris van de stichting Kasteel Geldrop. Het kasteel is hét icoon van Geldrop. De restauratie, het onderhoud en de exploitatie kosten heel veel geld. Daarom zijn we op zoek gegaan naar nieuwe functies en inkomstenbronnen. Er zijn nu concerten, theatervoorstellingen, rondleidingen en festivals. Een van de bijgebouwen is gerestaureerd en verbouwd tot restaurant – De Kasteelhoeve – en hier kun je terecht voor lunches, feesten, vergaderingen en seminars. Zo proberen we het totale landgoed van ruim twaalf hectare rendabel te maken.”

Culturele leven “Drieëndertig jaar geleden heb ik in Geldrop samen met een aantal mensen stichting de Mei’se Mèrt opgericht. Wij vonden dat er meer leven in de brouwerij moest komen. Van eenvoudige markt is het uitgegroeid tot het grootste jaarlijkse evenement van Geldrop. Dat kost heel veel werk in betrekkelijk korte tijd.

In vervolg hierop hebben we de stichting Geldrop-Mierlo Cultureel opgericht. Deze organisatie organiseert ieder jaar een driedaags cultureel festijn dat zich op een meer cultureel geïnteresseerd publiek richt. Vooral de uitvoeringen op zondag in en rond het kasteel zijn van een hoog niveau en trekken veel publiek. De sponsorwerving heb ik steeds voor mijn rekening genomen.

Deze activiteiten kosten veel geld en naast de gemeente worden bedrijven benaderd voor sponsoring. Verschillende bedrijven ondersteunen deze activiteiten en zien investeren in cultuur gelukkig als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Religieus erfgoed “Als lid van de restauratiecommissie van de Brigidakerk moesten we twee ton voor de restauratie bijeenbrengen. De totale kosten in 1991 bedroegen 1,2 miljoen gulden. Om de twee ton bij elkaar te krijgen hebben we vele acties gevoerd. De acties die veel opbrachten waren een veiling van schilderijen van Geldropse kunstenaars en een antiekveiling.

Nu 17 jaar later moet weer voor ruim 2 ton (euro dit keer) aan de kerk worden besteed: de daken moeten opnieuw worden gedekt. Gelukkig zijn er subsidies van de overheid beschikbaar. De Brigidakerk is een monumentale kerk in het hart van Geldrop.”

Samen sterk “Daar ik vanaf 1995 gepensioneerd ben, heb ik veel vrije tijd gekregen. Deze tijd heb ik zinvol willen besteden. Ik heb tot 1995 mijn beste krachten ingezet voor de klanten van de Rabobank in Geldrop. Vanaf 1995 ben ik actief voor de gemeenschap van Geldrop.

Geldrop is een mooie plaats met zijn Brigidakerk, het Kasteel en het Weverijmuseum en fraai gelegen aan de Dommel.

Ik zet me graag in voor de mensen van Geldrop en dat kan ik het beste doen via de bestuursfuncties van de verschillende verenigingen en stichtingen. Ik doe het niet alleen en word gesteund door veel mensen in mijn omgeving. Alleen kun je heel weinig, maar samen kun je veel en kun je iets geweldigs tot stand brengen. Wat ben ik blij dat ik iets voor de mensen van Geldrop kan en mag doen. Dat geeft mij heel veel voldoening en ik hoop dat ik nog vele jaren actief in Geldrop werkzaam kan zijn.”


Culturele activiteiten Bert van Leijsen

 • bestuurslid stichting de Mei’se Mèrt (vanaf 1975);
 • bestuurslid stichting Kasteel Geldrop (1996-2002);
 • penningmeester stichting Weverijmuseum Geldrop (1985-2002);
 • voorzitter stichting Vrienden van het Weverijmuseum (vanaf 2005);
 • penningmeester stichting Geldrop-Mierlo Cultureel (1996-2006);
 • secretaris St. Catharina en Barbara Gilde (1998-2005), nu administrateur;
 • penningmeester Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps
 • (1998-2004, daarna administrateur);
 • vicevoorzitter Parochie H. Brigida (1999-2007);
 • actief betrokken bij tentoonstelling bij het 150-jarig jubileum Zusters van Liefde (2006);
 • initiatiefnemer overzichtstentoonstelling Geldropse schilder
 • Jan van Oord (2007);
 • actief betrokken bij tentoonstelling bij het afscheid van de broeders van o.l.v. van Lourdes (2008).

Naast deze culturele activiteiten vervulde Bert van Leijsen tientallen maatschappelijke bestuursfuncties. Zo was hij voorzitter Zonnebloem afdeling Geldrop (1998-2002), penningmeester Vincentiusvereniging (vanaf 1996), secretaris-penningmeester Veilig Verkeer Nederland, afdeling Geldrop-Mierlo (vanaf 1996), secretaris stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso (vanaf 1995), secretaris stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende (vanaf 2007), penningmeester stichting Thomas Bouwprojecten (1996-2004), penningmeester/voorzitter stichting Werken en Wonen (1974-1999) en penningmeester Federatie Ondernemers Geldrop (1980-2006).

In 2000 werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.