Stichting

De Brabantse Hoeders

Het Hoederschap

Om hun culturele werk uit te kunnen voeren hebben de Hoeders van de Brabant Bokaal een gelijknamige stichting opgericht. Deze stichting heeft een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door Paul Spapens (voorzitter), Jac. Biemans (secretaris) en Puck Böhm (penningmeester).

Ieder jaar komen er drie bij.

2017 Anna Uitde Haag, Harry Verhoeven, Peter-Louis Vrijdag
2016 Gerard en Corrie van Beurden, Peter Dictus, Cor Swanenberg
2015
Wim Daniels, Wies van Leeuwen, Willem de Weert
2014
Cees de Gast, Lillian Grootswagers, Harry van der Loo
2013
Frans Bakermans, Ido Cranen, Jos van der Ven
2012 Jan Verspaget, Marius Grutters, Johan Brosens
2011 Harry Peeters, Ferd Quik, Rob de Vrind
2010 Pien Storm van Leeuwen - Hoogland, Jo Timmermans, Theo Wouters
2009 Jac. Biemans, Puck Böhm, Paul Spapens
2008 Ton Biemans, Bert van Leijsen en Frits Speetjens

Meer over deze personen is hierna te vinden.