Stichting

De Brabantse Hoeders

Stichting De Brabantse Hoeders

Sinds 2008 kent het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant jaarlijks aan maximaal drie personen de Brabant Bokaal toe. Deze Brabant Bokaal is een eerbetoon van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant aan vrouwen of mannen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze hebben ingezet voor de Brabantse cultuur en natuur.

De laureaten van de Brabant Bokaal hebben zich sinds 2010 verenigd in de Stichting De Brabantse Hoeders. De leden organiseren samen jaarlijks een Brabant-breed en vernieuwend project ten gunste van de cultuur en/of de natuur van Brabant. Het fundament onder deze projecten is de kracht van samenwerking tussen mensen. Mensen die zo via hun talenten, hun ideeën en netwerken nieuwe impulsen geven aan de Noord-Brabantse samenleving.

Op deze website maak je kennis met de Brabantse Hoeders en met hun projecten. 

Laureaten

De drie laureaten Mark Kapteijns, Ans Buys en Gerard van Esch (vlnr) ontvingen in 2018 de bokalen uit handen van Wim van de Donk, commissaris van de Koning en voorzitter van het Brabantse cultuurfonds. Foto Angeline Swinkels

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen. 

Ieder jaar organiseren de hoeders een project. Dit jaar is het thema zandpaden. Zie verder.